Educurv prikkelt

Digitale onderwijs- en informatiemodules kunnen net zo leuk en spannend gemaakt worden als u zelf wenst. Interactieve video’s prikkelen de deelnemers om zelf het heft in handen te nemen. Via keuzemogelijkheden die Educurv op verschillende manieren in de video aanbrengt, bepaalt de deelnemer de route van de video. Welke route de deelnemer ook kiest, uiteindelijk leidt de interactieve video inhoudelijk naar de boodschap of het onderwijsdoel dat u voor ogen staat.

Interactieve video’s zijn met name heel geschikt voor praktijklessen en instructies. Deze vorm van onderwijs kent geen beperking in het aantal deelnemers. Het kan een goed alternatief zijn voor lessen die door de coronamaatregelen geen (of slechts beperkt) doorgang vinden.

Desgewenst kunnen wij in de interactieve video’s toetsingsvragen opnemen. Dit geeft de student gelegenheid tot zelftoetsing. Ook kan de docent nagaan of de opgedane kennis voldoet aan de eisen van het onderwijs.