Educurv presenteert

Wilt u een grote(re) doelgroep in één keer online bereiken? Dat kan via de webinars van Educurv. Wij kunnen de webinars vooraf opnemen zodat u het beste resultaat met uw presentatie of lezing kunt bereiken. Bovendien kunt u de webinar dan meerdere malen inzetten.

Als de webinar vooraf wordt opgenomen, kan Educurv animaties toevoegen om bepaalde zaken visueel toe te lichten. De ervaring heeft geleerd dat de informatie of instructie daardoor beter beklijft wat de toetsresultaten verhoogt. Door vragen in te lassen, kunt u de opgedane kennis direct toetsen.
Het is mogelijk om tijdens de uitzending een chatfunctie toe te voegen. Dat geeft studenten de mogelijkheid om vragen te stellen die de docent direct kan beantwoorden.
Na afloop krijgen de deelnemers een link naar de webinar zodat zij de webinar nogmaals kunnen bekijken.

Educurv verzorgt ook live webinars. Desgewenst verzorgen wij hierbij de mogelijkheid dat de deelnemers inloggen (met beeld) en direct hun vragen kunnen stellen.
Bij vragen achteraf kunnen studenten via de replay de docent benaderen.

Ook voor webinars geldt dat deze vorm van onderwijs geen beperking kent in het aantal deelnemers. Webinars kunnen een goed alternatief zijn voor lessen die door de coronamaatregelen geen (of beperkt) doorgang vinden.